Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2020 – Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định Giai đoạn II

Tháng 6/2020, INVESTCORP đã hoàn thành toàn bộ công tác nền và cột tầng 1 của hạng mục Nhà xưởng chính, hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 khu vực Zone 1. Dự kiến trong tháng 7/2020, INVESTCORP sẽ hoàn thành toàn bộ công tác kết cấu Zone 1 và tiếp tục triển khai cột, dầm, sàn tầng 2 và tầng 3 khu vực Zone 2.

Khu vực Nhà bếp và Canteen đã hoàn thành phần móng và sẽ hoàn thành bê tông nền, cột trong tháng 7/2020. Công tác bê tông đài và giằng móng khu vực Nhà kho đã thi công xong 50% khối lượng công việc và dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 15/7/2020 để triển khai đổ bê tông nền.

Các hạng mục ngoài nhà bao gồm đường nội bộ, hệ thống mương rãnh bê tông và hàng rào đang được triển khai song song theo đúng tiến độ của Chủ đầu tư.

Các tin khác