Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 6/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công các hạng mục gồm: đào khuôn, lu lèn và công tác gia cố mở rộng lề đường, đúc cấu kiện. Bên cạnh đó, công tác sửa chữa hệ thống thoát nước của dự án đã đạt 35% khối lượng.

Kế hoạch trong tháng 7/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa tiếp tục triển khai thi công các công việc xử lý nền mặt đường bị hư hỏng, hệ thống thoát nước.

Các tin khác