Cập nhật tiến độ thi công tháng 8/2019 – Dự án Nhà máy Yukioh

Cuối tháng 8/2019, INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành công tác dọn dẹp mặt bằng và thi công các hạng mục tạm cho dự án Nhà máy Yukioh bao gồm đường, hàng rào, cổng...

Hiện tại, công tác đài móng khu vực xưởng chính và nhà văn phòng đang được đẩy nhanh thi công. Hạng mục đường nội bộ khu nhà máy cũng bắt đầu được triển khai.

Dự kiến trong tháng 9/2019, INVESTCORP Myanmar tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi công hệ thống móng nhà xưởng chính, nhà văn phòng và hệ thống đường nội bộ. Các hạng mục cổng chính, bể lắng, bể phốt, bể nước, hố thu và một số hạng mục khác cũng sẽ được triển khai đồng loạt đảm bảo tiến độ của Chủ đầu tư.

Các tin khác