Cập nhật tiến độ thi công tháng 8/2020 – Dự án Khách sạn Lakeside Myanmar

Cuối tháng 8/2020, dự án Khách sạn Lakeside Myanmar tiếp tục được INVESTCORP Myanmar thi công ép cừ và triển khai đào móng, lắp đặt hệ thống văng chống cừ và phá đầu cọc khoan nhồi. Hiện tại, INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành 85% khối lượng ép cừ và dự kiến sẽ thi công xong vào ngày 10/9/2020.

Theo kế hoạch thi công của dự án trong tháng 9/2020, INVESTCORP Myanmar sẽ tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác đào móng và nỗ lực hoàn thành 90% khối lượng đào, hoàn thành 100% việc lắp đặt hệ văng chống cừ cùng hệ thống cảnh báo và lan can an toàn. Bên cạnh đó, INVESTCORP Myanmar cũng đẩy nhanh toàn bộ các công tác chuẩn bị vật tư và nguồn nhân công để bắt đầu thi công hệ thống kết cấu phần ngầm theo từng khu vực ưu tiên nhằm đảm bảo tiến độ thi công cho các hạng mục công việc tiếp theo của dự án.

Các tin khác