Cập nhật tiến độ thi công tháng 8/2020 - Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định Giai đoạn II

Tháng 8/2020, INVESTCORP đã hoàn thành toàn bộ công tác kết cấu bê tông khu vực Zone 1, Zone 2 và hoàn thành công tác xây tường khu vực Zone 1 của Nhà xưởng chính dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định Giai đoạn II. Dự kiến trong tháng 9/2020, INVESTCORP sẽ triển khai xong công tác bê tông kết cấu khu vực Zone 3 và xây tường tầng 2,3,4 khu vực Zone 2.

Tại khu vực Nhà bếp và Canteen, INVESTCORP đã thi công xong hạng mục cột chính và xây tường bao. Dự kiến ngày 5/9/2020, sau khi hoàn thành công tác lắp dựng kết cấu thép mái, INVESTCORP sẽ triển khai công tác lợp mái.

Tại khu vực Nhà kho, INVESTCORP đã lắp dựng xong toàn bộ kết cấu thép cột, kèo, xà gồ... và sẽ tiến hành lợp mái, đổ bê tông nền trong tháng 9/2020.

Các hạng mục ngoài nhà bao gồm nền đường, hệ thống mương rãnh bê tông và hàng rào đang được triển khai đồng thời.

Các tin khác