Cập nhật tiến độ thi công tháng 8/2020 – Dự án Nhà máy giai đoạn 4 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Cuối tháng 8/2020, INVESTCORP đã hoàn thành toàn bộ bê tông nền hạng mục mở rộng Xưởng chính - Dự án Nhà máy giai đoạn 4 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam và bắt đầu tiến hành thi công trần vách thạch cao. Dự kiến trong tháng 9/2020, INVESTCORP sẽ hoàn thành 50% khối lượng sơn bả và triển khai lắp đặt hệ thống cửa sổ thường, cửa sổ chống cháy.

Hạng mục Nhà xe mở rộng đã được hoàn thành cơ bản phần kết cấu thép sàn tầng 3, đường dốc lên tầng 3 và mái nhà xe. Dự kiến trong tháng 9/2020, INVESTCORP sẽ thi công xong bê tông sàn tầng 3 và lợp mái nhà xe.

Hạng mục ngoài nhà, INVESTCORP đã hoàn thành bể nước sạch, rút cừ bể xử lý nước thải và cơ bản hoàn thành hệ thống thoát nước cho toàn dự án; hoàn thành hạng mục thô nhà bảo vệ và dự kiến trong tháng 9/2020, INVESTCORP sẽ thi công xong base đường, bó vỉa và toàn bộ nhà bảo vệ.

Các tin khác