Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2019 – Dự án Nhà máy Yukioh

Tháng 9/2019, INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành xong một số hạng mục của nhà máy bao gồm hệ thống móng, dầm giằng nhà xưởng chính và nhà văn phòng. Hiện tại, hệ thống đường nội bộ, cổng nhà máy và khu vực kết nối đường khu công nghiệp đang được triển khai. Hệ thống hố pit và mương thoát nước cũng đang được tiến hành song song.

Theo kế hoạch trong tháng 10/2019, INVESTCORP Myanmar sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thi công sàn nền nhà xưởng chính, nhà văn phòng; tiếp tục thi công hệ thống đường nội bộ, hệ thống mương thoát nước, hệ thống hố pit và một số hạng mục khác như bể nước thải, phòng bơm, nhà bảo vệ, hố thăm, hàng rào nhà máy…

Các tin khác