Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2020 – Dự án Nhà máy giai đoạn 4 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam

Trong tháng 9/2020, INVESTCORP đã hoàn thành 80% khối lượng trần, vách thạch cao, 100% trần vách sandwich và toàn bộ hệ cửa sổ mặt ngoài khu vực mở rộng Xưởng chính dự án Nhà máy giai đoạn 4 của Công ty TNHH Yokowo Việt Nam. Hiện tại, công tác sơn bả đang được triển khai theo sát tiến độ xây dựng.

Tại khu vực Nhà xe mở rộng, INVESTCORP đã thi công xong cơ bản công tác lợp mái nhà xe và bê tông sàn tầng 3. Dự kiến trong tháng 10/2020, INVESTCORP sẽ thi công xong phần xây tường, lắp dựng cửa louver, lan can và hoàn thiện sơn bả.

Các hạng mục ngoài nhà như rải base đường, hệ thống móng điều hòa và hố pit cho công tác cơ điện đã được hoàn thành. Các công tác đường, cổng nhà máy và trồng cỏ sẽ được hoàn thành trong tháng 10/2020.

Các tin khác