Dự án Hệ thống điện mặt trời mái nhà

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Maple
  • Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
  • Thời gian thi công: 01/04/2023 - 01/07/2023
Dự án cùng danh mục