Sơ đồ tổ chức

Với hơn 450 cán bộ nhân viên và hàng nghìn công nhân, INVESTCORP đã kiện toàn bộ máy tổ chức với 15 Công ty thành viên, 11 Khối phòng ban và 21 Đội thi công.