Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

• Tầm nhìn
Trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề đẳng cấp quốc tế. Trở thành một Tập đoàn kinh tế tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực Tổng thầu thiết kế - thi công và đầu tư bất động sản.

• Sứ mệnh
Đồng hành và mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng và đối tác.
Đem đến cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về kỹ - mỹ thuật với giá cả hợp lý.
Xây dựng một INVESTCORP với bản sắc văn hóa riêng.

• Giá trị cốt lõi
Uy tín: Đặt chữ tín lên hàng đầu. Xây dựng uy tín với khách hàng, đối tác từ những việc nhỏ nhất. Đề cao uy tín cá nhân và uy tín tập thể trong công việc.
Con người: Coi con người là yếu tố then chốt để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đào tạo nhân sự trong Tập đoàn về năng lực chuyên môn và văn hóa sống, văn hóa ứng xử.