Tuyển dụng

Tuyển Giám đốc dự án

Tuyển Giám đốc dự án

Tên công việc: Giám đốc dự án Giới tính: Nam Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển chuyên viên QLDA – Đấu thầu

Tuyển chuyên viên QLDA – Đấu thầu

Tên công việc: Chuyên viên QLDA – Đấu thầu Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển nhân viên QS Cơ điện

Tuyển nhân viên QS Cơ điện

Tên công việc: Nhân viên QS Cơ điện Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: Từ 23 đến 30 tuổi Loại công việc: Toàn thời gian  
Tuyển nhân viên QS

Tuyển nhân viên QS

Tên công việc: Nhân viên QS Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển nhân viên Hành chính

Tuyển nhân viên Hành chính

Tên công việc: Nhân viên Hành chính Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Phó Giám đốc dự án

Tuyển dụng vị trí: Phó Giám đốc dự án

Tên công việc: Phó Giám đốc dự án Loại công việc: Toàn thời gian  
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án

Tên công việc: Chuyên viên Quản lý dự án Loại công việc: Toàn thời gian  
Tuyển dụng vị trí:  Chuyên viên Đấu thầu

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Đấu thầu

Tên công việc: Chuyên viên Đấu thầu Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư điện

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư điện

Tên công việc: Kỹ sư điện Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Nhân viên IT văn phòng.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên IT văn phòng.

Tên công việc: Nhân viên IT văn phòng. Số lượng: 01 người. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tên công việc: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist. Số lượng: 05 người (tiếng Nhật: 02 người, tiếng Trung: 02 người, tiếng Anh: 01 người). Loại công việc: Toàn thời gian.