Tuyển dụng

Tuyển nhân viên văn phòng

Tuyển nhân viên văn phòng

Tên công việc: Nhân viên văn phòng Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Phó Giám đốc dự án

Tuyển dụng vị trí: Phó Giám đốc dự án

Tên công việc: Phó Giám đốc dự án Loại công việc: Toàn thời gian  
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý dự án

Tên công việc: Chuyên viên Quản lý dự án Loại công việc: Toàn thời gian  
Tuyển dụng vị trí:  Chuyên viên Đấu thầu

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Đấu thầu

Tên công việc: Chuyên viên Đấu thầu Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư điện

Tuyển dụng vị trí: Kỹ sư điện

Tên công việc: Kỹ sư điện Loại công việc: Toàn thời gian
Tuyển dụng vị trí: Nhân viên IT văn phòng.

Tuyển dụng vị trí: Nhân viên IT văn phòng.

Tên công việc: Nhân viên IT văn phòng. Số lượng: 01 người. Loại công việc: Toàn thời gian.
Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist.

Tên công việc: Chuyên viên phát triển dự án - Project Development Specialist. Số lượng: 05 người (tiếng Nhật: 02 người, tiếng Trung: 02 người, tiếng Anh: 01 người). Loại công việc: Toàn thời gian.