Cập nhật tiến độ thi công 12/2022 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 12/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung triển khai thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Các công việc thực hiện trong tháng, bao gồm: hạng mục đường giao thông, hạng mục bó vỉa, lát hè, trồng cây xanh và hạng mục khuôn viên.

Tại hạng mục đường giao thông, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã thi công đá dăm nền đường loại II đạt 100% khối lượng; thi công đá dăm nền loại I đạt 100% khối lượng.

Ở hạng mục bó vỉa, lát hè, trồng cây xanh, INVESTCORP Land Thanh Hóa thi công bó vỉa đạt 100%; thi công lát gạch vỉa hè đạt 93% khối lượng. Ngoài ra, các công tác đắp đất san nền thuộc hạng mục khuôn viên cũng được INVESTCORP Land Thanh Hóa thi công đạt 94% khối lượng. 

Kế hoạch triển khai trong tháng 01/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tiến hành công tác đổ thảm nhựa trên các tuyến đường còn lại của dự án và hoàn thành cơ bản các hạng mục đã ký trong hợp đồng.

Các tin khác