Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục công việc, bao gồm: Thi công đường phát sinh đạt 100% khối lượng; Thi công hệ thống thoát nước đạt 100% khối lượng; Công tác lát gạch đạt 100% khối lượng. 

Kế hoạch trong tháng 09/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ hoàn thiện công tác đấu nối nghiệm thu hệ thống cấp điện, cấp nước và PCCC cho dự án; đồng thời tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa dự án vào sử dụng. 

 

Các tin khác