Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã thi công đắp nền đường đất K95 đạt 83%; thi công đắp nền đường đất K98 đạt 91%; thi công móng đá dăm loại II đạt 90%; thi công móng đá dăm loại I đạt 80%. 

Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thiện cơ bản công tác lắp đặt hệ thống thoát nước cống D600, D400. Khối lượng tổng ước tính đạt 48%.

Kế hoạch trong tháng 09/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung thi công hoàn thiện các hạng mục cấp phối đá dăm trên các tuyến đường; Hoàn thiện đắp đất vỉa hè, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch, PCCC và hệ thống thoát nước thải. 

Các tin khác