Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung máy móc, nhân lực tiến hành triển khai thi công các hạng mục và khối lượng theo hợp đồng. Các công việc thực hiện trong tháng: Công tác đào bóc, vận chuyển đất phong hóa; Công tác vận chuyển, đắp đất K95.

Kế hoạch trong tháng 09/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai thi công hạng mục giao thông, đẩy nhanh công tác đào bóc phong hóa và đắp đất K95.

Các tin khác