Cập nhật tiến độ thi công tháng 02/2023 – Dự án Nhà máy Key Technology Hà Nội giai đoạn 2

Đến cuối tháng 02/2023, INVESTCORP 9 đã hoàn thành thi công kết cấu bê tông cốt thép (bao gồm phần móng, dầm móng và cột) tại hạng mục nhà xưởng và hạng mục bể nước. Ngoài ra, các hạng phục phụ trợ như nhà sơn, nhà xe, nhà rác cũng đang được INVESTCORP 9 triển khai song song.

Dự kiến, trong tháng 03/2023, INVESTCORP 9 sẽ thi công hoàn thiện các công việc thuộc hạng mục phụ trợ như nhà xe, nhà rác. Ngoài ra, sẽ tiếp tục lắp dựng thép, đổ bê tông sàn và các công việc hoàn thiện xây trát, ốp lát cho nhà xưởng, nhà sơn và phòng bơm.

Các tin khác