Cập nhật tiến độ thi công tháng 02/2023 – Dự án Nhà máy Toyo INK Compounds Việt Nam giai đoạn 3

Đến cuối tháng 02/2023, INVESTCORP 10 đã hoàn thành các công việc lắp dựng tạm thời để phục vụ cho thi công và hoàn thiện 100% công tác ép và nén cọc thí nghiệm thuộc hạng mục nhà xưởng chính và hạng mục nhà kho.

Dự kiến trong tháng 03/2023, INVESTCORP 10 sẽ tiến hành triển khai thi công ép cọc và thi công đài dầm móng cho khu vực nhà xưởng chính và nhà kho.

Các tin khác