Cập nhật tiến độ thi công tháng 07/2022 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 07/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã triển khai các công việc, bao gồm: thi công đắp nền đường K98 đạt 83%; lắp đặt hệ thống thoát nước mặt đạt 63%; gia công, đúc đổ bê tông cấu kiện vỉa đạt 90% khối lượng.

Dự kiến trong tháng 08/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung thi công hoàn thiện đắp nền tuyến đường K95, K98, hệ thống cống thoát nước mặt và lắp đặt ống thoát nước thải. Bên cạnh đó, công tác thi công đắp lớp nền cấp phối đá dăm, đắp đất vỉa hè và gia công đúc đổ cấu kiện cũng được Land Thanh Hóa triển khai thi công.

Các tin khác