Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2022 - Dự án Hạ tầng điểm dân cư thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08 năm 2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa tập trung triển khai thi công các hạng mục, bao gồm: công tác rải thảm mặt đường bê tông nhựa trên các tuyến 1,2,5,6,9 đạt 43% khối lượng công việc. Đồng thời, Công ty đã hoàn thiện các công tác thi công lắp đặt cống thoát nước mặt đường và thi công rãnh thoát nước. Tổng khối lượng thi công đạt 83% khối lượng hoàn thành theo hợp đồng.

Dự kiến, tháng 09 năm 2022 INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước, hoàn thiện nền cấp phối đá dăm và tiến hành công tác rải thảm nhựa trên các tuyến đường còn lại. Đồng thời hoàn thiện thi công lắp đặt bó vỉa, lát gạch vỉa hè, hoàn thiện công tác lắp đặt hệ thống cấp nước.

 

Các tin khác