Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2022 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung thi công các hạng mục Dự án theo hợp đồng. Các công việc thi công trong trong tháng, bao gồm: thi công san sửa nền mặt đường, thi công đầm chặt hoàn trả nền mặt đường đất K98; hạng mục hệ thống thoát nước mưa, công tác gia công, đúc đổ bê tông cấu kiện đạt 96%. Tổng ước tính đạt 26% khối lượng hợp đồng.

Kế hoạch triển khai trong tháng 09/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung thi công hoàn thiện đắp nền đường K95, K98 các tuyến đường đã được bàn giao mặt bằng; thi công đắp đất vỉa hè và thi công hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại.

Các tin khác