Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00-Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08 năm 2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện cơ bản các hạng mục như: thi công đào khuôn, thi công lu lèn, thi công gia cố mở rộng lề, thi công rải đá dăm mở rộng lề đường.

Bên cạnh đó, hạng mục sữa chữa hệ thống thoát nước, đang được INVESTCORP Land triển khai song song, bao gồm công tác đào đất, vận chuyển và lắp đặt cấu kiện bê tông rãnh. Đến cuối tháng 08 năm 2022, tổng ước tính đạt 24% khối lượng hoàn thành.

Kế hoạch trong tháng 09 năm 2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công việc liên quan đến nền mặt đường và hệ thống thoát nước.

Các tin khác