Cập nhật tiến độ thi công tháng 10 /2022 - Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km51+600-Km53+500; Km57+00- Km59+700, Quốc lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 10/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trong hợp đồng. Các hạng mục đang được triển khai thi công bao gồm: hạng mục hệ thống thoát nước, hạng mục sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hạng mục an toàn giao thông.

Đối với hạng mục hệ thống thoát nước, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã thi công đạt 95% khối lượng các công tác đào và lắp đặt cấu kiện rãnh. Ngoài ra, công tác cào nhám mặt đường đã được hoàn thành, công tác tưới nhựa bám dính và thảm bê tông nhựa đạt được 50%. Tổng khối lượng ước tính đạt 58% theo kế hoạch hợp đồng.

Kế hoạch tháng 11/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện cơ bản khối lượng thi công theo hợp đồng.

Các tin khác