Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2022 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 10 năm 2022, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tiến hành thi công đá dăm nền đường lớp dưới loại II đạt 80% khối lượng, thi công lắp đặt bó vỉa đạt 98%; thi công lát gạch vỉa hè đạt 81%. Đồng thời, INVESTCORP Land Thanh Hóa triển khai công tác trồng cây xanh đạt 98% khối lượng.

Ngoài ra, INVESTCORP Land Thanh Hóa cũng đã hoàn thiện xong thi công các công tác lắp đặt cống thoát nước, công tác lắp trạm biến áp. Tổng khối lượng đã thi công đạt khoảng 88% khối lượng hợp đồng.

Kế hoạch tháng 11/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh thi công hoàn thiện nền cấp phối đá dăm và tiến hành công tác thảm nhựa trên các tuyến đường còn lại của dự án; hoàn thành công tác thi công lắp đặt bó vỉa, lát gạch vỉa hè, công tác lắp đặt hệ thống cấp điện nước.

Các tin khác