Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2022 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 10/2022, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung thi công các hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước.

Tại Hạng mục nền mặt đường, INVESTCORP Land Thanh Hóa triển khai thi công các công tác san sửa nền đường K98, thi công đào vét, đào khuôn nền đường, đắp đất K95 đạt được 94%; công tác gia công, đúc đổ bê tông cấu kiện thuộc hệ thống thoát nước đạt 97%.

Dự kiến tháng 11/2022, INVESTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung thi công hoàn thiện đắp nền đường K95, K98, triển khai thi công làm móng cấp phối đá dăm loại II trên các tuyến đường đã được bàn giao mặt bằng; hoàn thiện đắp đất vỉa hè và hệ thống thoát nước mưa các tuyến đường còn lại và gia công đúc đổ cấu kiện.

Các tin khác