Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2022 – Dự án Mở rộng Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko Quang Minh Giai đoạn 1

Trong tháng 12/2022, INVESTCORP Đông Minh đã hoàn thiện xong các công tác thi công nền nhà PCB, xây trát cầu thang bộ, sơn bả tường, lắp đặt lan can cầu thang, lan can mái; lắp dựng xà gồ, tôn tường; hoàn thiện lát gạch, ốp đá, ốp sảnh; lắp dựng cửa thép, cửa nhôm kính và vách kính.

Tại hạng mục bể nước ngầm – nhà xe, INVESTCORP Đông Minh đã hoàn thiện cơ bản hệ thống chống thấm, đổ bê tông mái; ốp, lát cầu thang; lan can ngoài nhà và lắp dựng cửa. Đồng thời, INVESTCORP Đông Minh cũng đã hoàn thiện 100% công tác sơn bả tường, lắp dựng cửa thuộc nhà điện và đang triển khai sơn nền, cầu thang đạt 50%.

Ngoài ra, các công việc khác thuộc hạng mục nhà làm mát và máy nén khí, nhà nồi hơi cũng được INVESTCORP Đông Minh hoàn thiện cơ bản các công tác sơn bả tường, lắp dựng cửa và chống thấm, chống nóng mái. Dự kiến trong tháng 01/2023, INVESTCORP Đông Minh sẽ hoàn thiện các công việc còn lại để nghiệm thu và bàn giao Chủ đầu tư.

Các tin khác