Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2022 - Dự án Nhà máy Sakata Inx Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Trong tháng 12/2022, INVESTCORP 15 đã hoàn thành xong công tác đổ bê tông nền nhà xưởng, nền nhà kho tại hạng mục nhà xưởng chính; công tác xây trát tường cũng đã được tăng cường nhân lực để nhanh chóng hoàn thiện và bàn giao cho Nhà thầu chính

Với gói phụ trợ, INVESTCORP 15 đã hoàn thành công tác xây trát tường nhà rác, trạm xử lý nước thải mở rộng, công tác chống thấm bể nước ngầm - bể xử lý hóa học cũng đã hoàn thiện và bàn giao lại cho Nhà thầu chính. Bên cạnh đó, hệ thống cống thoát nước mưa cũng đã được INVESTCORP 15 hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công giáo ngoài. 

 Dự kiến trong tháng 01/2023, INVESTCORP 15 sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác xây trát tường khu nhà xưởng chính để bàn giao cho Nhà thầu chính và tiếp tục bàn giao các hạng mục phụ trợ khác.

Các tin khác