Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2023 - Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 10/2023, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tiến hành triển khai thi công các hạng mục và khối lượng theo hợp đồng

Tại hạng mục giao thông, công tác đào bóc phong hóa đạt 15% khối lượng và 13% khối lượng đắp đất K95. Công tác sản xuất cấu kiện đúc sẵn đạt 5% khối lượng hợp đồng.