Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2023 - Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông Quốc Lộ 47, tỉnh Thanh Hóa

Tháng 10/2023, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tiến hành triển khai thi công các hạng mục thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km9+673 – Km10+200, Km10+500 – Km12+00, hệ thống thoát nước Km9+800 – Km 10+500, Km14+750 – Km15+200 và sửa chữa hư hỏng cầu Hạnh Phúc tại Km12+500; cầu Bàn Thạch tại Km17+242, Quốc lộ 47B, tỉnh Thanh Hóa.

Tại hạng mục nền mặt đường, công tác thi công nền đường, mặt đường đạt 82% khối lượng. Công tác thi công an toàn giao thông đạt 84% khối lượng, 69% khối lượng thi công rãnh chịu lưc thông thường.

Công tác sửa chữa cầu Hạnh phúc và thi công rãnh chịu lực đường ngang hoàn thành 100% khối lượng. Tổng sản lượng ước tính đạt 74% giá trị hợp đồng

Kế hoạch trong tháng 11 năm 2023, công ty INVSTCORP Land Thanh Hóa sẽ tập trung triển khai thi công hoàn thành khối lượng còn lại các hạng mục có trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

Các tin khác