Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Cải tạo, nâng cấp công viên Thanh Quảng (di tích lịch sử địa điểm nhà máy đèn), phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa.
  • Địa điểm: Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.
Dự án cùng danh mục