Dự án cải tạo Nhà xưởng thuê nhà máy công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 15/01/2016 - 02/11/2016
Dự án cùng danh mục