Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án cải tạo Nhà xưởng thuê nhà máy công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 15/01/2016 - 02/11/2016
Dự án cùng danh mục