Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn
  • Địa điểm: Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Thời gian thi công: 02/03/2022 - 30/07/2022
Dự án cùng danh mục