Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Mở rộng nhà máy IKKA Technology Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ IKKA (Việt Nam)
  • Địa điểm: KCN Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương
  • Thời gian thi công: 10/10/2012 - 28/02/2013
Dự án cùng danh mục