Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Mở rộng sân bay quốc tế Vientiane – CHDCND Lào

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư:
  • Địa điểm: Thủ đô Viêng - Chăn, CHDCND Lào
  • Thời gian thi công: 23/03/2016 - 31/07/2017
Dự án cùng danh mục