Dự án Nhà máy Crystal Martin Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Crystal Martin (Việt Nam).
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Châu - Việt Yên - Bắc Giang.
Dự án cùng danh mục