Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Nhà máy ga Taiyo Nippon Sanso Myanmar.

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Taiyo Nippon Sanso
  • Địa điểm: Đặc khu kinh tế Thilawa - Yangon - Myanmar
  • Thời gian thi công: 01/02/2017 - 30/11/2017
Dự án cùng danh mục