Dự án Nhà máy may Yi Da - Giai đoạn 3 - Hạng mục Nhà ăn - Nhà xe

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Yi Da Việt Nam.
  • Địa điểm: Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Dự án cùng danh mục