Dự án Nhà máy Norman Myanmar

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Norman Myanmar.
  • Địa điểm: Khu B – Đặc khu kinh tế Thilawa - Myanmar.
  • Thời gian thi công: 10/01/2021 - 10/03/2022
Dự án cùng danh mục