Dự án Nhà máy Vina Ito Giai đoạn 2

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH VINA ITO
  • Địa điểm: Hà Nam
  • Thời gian thi công: 10/10/2022 - 10/05/2023
Dự án cùng danh mục