Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Nhà truyền thống huyện Thọ Xuân

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa.
  • Địa điểm: Thị trấn Thọ Xuân – Huyện Thọ Xuân – Tỉnh Thanh Hóa.
  • Thời gian thi công: 05/11/2019 - 30/04/2020
Dự án cùng danh mục