Dự án Quảng trường huyện Thọ Xuân

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân.
  • Địa điểm: Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Dự án cùng danh mục