Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án Sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện với môi trường

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam.
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Thời gian thi công: 22/04/2021 - 22/08/2022
Dự án cùng danh mục