Dự án Sản xuất sản phẩm trang trí công nghệ thân thiện với môi trường

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam.
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  • Thời gian thi công: 22/04/2021 - 22/08/2022
Dự án cùng danh mục