Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án thi công các công việc móng, phần ngầm và công việc ngoài nhà của Nhà máy Matsuo Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội
  • Thời gian thi công: 20/05/2014 - 31/12/2014
Dự án cùng danh mục