Dự án thi công đường Asphalt và phát sinh hoàn thiện phòng trưng bày Toyota Hiroshima Vĩnh Phúc

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Toyota Hiroshima Việt Nam VP-HT
  • Địa điểm: Phúc yên - Vĩnh Phúc
  • Thời gian thi công: 25/05/2012 - 30/09/2012
Dự án cùng danh mục