Dự án Tôn tạo địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn.
  • Địa điểm: Huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Dự án cùng danh mục