Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án triển khai thi công phát sinh và hoàn thiện Nhà xưởng PCB công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam
  • Địa điểm: Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội
  • Thời gian thi công: 10/12/2011 - 15/08/2013
Dự án cùng danh mục