Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Bể nước thải nhà máy công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam
  • Địa điểm: Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội
  • Thời gian thi công: 25/11/2009 - 30/11/2010
Dự án cùng danh mục