Dự án xây dựng Nhà máy Brother M&S Việt Nam

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Máy Brother Việt Nam
  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Tân Trường - Hải Dương
  • Thời gian thi công: 01/07/2013 - 01/03/2014
Dự án cùng danh mục