Dự án xây dựng Nhà máy Công ty TNHH máy Brother M&S Việt Nam – giai đoạn II

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Brother M&S Việt Nam
  • Địa điểm:
  • Thời gian thi công: 01/06/2014 - 01/03/2015
Dự án cùng danh mục