Tất cả Dự án đã hoàn thành Dự án đang thi công

Dự án xây dựng Nhà máy công ty TNHH Valqua Việt Nam – Giai đoạn III

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Valqua Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương
  • Thời gian thi công: 01/03/2015 - 15/10/2015
Dự án cùng danh mục